Sep
28
2020
Today
Cuaca Cilacap 01-09-2020

Berawan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim
Macul Nang Sawah, Kaki Mad Ninggal Kesamber Bledheg Cetak
Jumat, 14 Oktober 2016 16:07

BINANGUN, (CIMED) - Sing pada ati-ati guli padha nyambut gawe nang sawah, merga siki mangsan udan gludhug. Udan gedhe gludhug sing amper rata nang wilayah Kabupaten Cilacap seminggu kiye mangan korban jiwa. Nang Desa Sidayu Kecamatan Binangun, udan gedhe karo gludhug dina Kemis (13/10/2016) wing nyebabaken wong tani ninggal kesamber bledheg.
Kaki Mad Sohirin (55), warga Desa Sidayu RT 04 RW 02 Kecamatan Binangun, Cilacap ditemokna ninggal ngathang-ngathang nang sawah nang Desa Sidayu RT 08 RW 03 Kecamatan Binangun, Kemis (13/10/2016) sore antarane jam 18.00 WIB.

Informasi sing ditampa CIMED, mula bukane kedadean pas dina kemis (13/10/2016) antarane jam telu sore korban mangkat maring sawah nggawa pacul. Sawahe melu RT 08 RW 03 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun. Wektu kuwe dheweke arep labuhan sawah mangsan tandur rendeng.

Miturut keterangan Agus Setiawan (25) anake korban, ora let suwe bar ramane mangkat maring sawah ngert-ngerti udan gedhe. Ora mung udan thok, bledhege uga jedar-jeder. Ning nganti sandhekala (magrib, red) korban ora bali-bali.

Merga khawatir ana apa-apa, Agus banjutan nyusul maring sawah nggoleti korban. Tekan maring sawah Agus ngrajug ora karuan merga nemoni ramane ngglethak melumah. Pas dipereki jebule ramane wis ninggal, pupune geseng kupinge ngetokna getih. Agus banjur njaluk tulung maring tanggane nggo nggotong jasade kaki Mad. Korban banjur digawa maring ngumah nggo dirumati. Kedadeyan kuwe dilapurna maring Polsek Binangun.

Kapolres Cilacap, AKBP Yudho Hermanto liwat Kapolsek Binangun AKP J Mustofa mbenerna lamona ana warga Desa Sidayu Kecamatan Binangun sing kesamber bledheg nganti ninggal nang sawah. Penyebabe, korban kurang ati-ati merga pas udan gludhug agi macul nang sawah.