Merga Untune Ompong Cetak
Oleh Wagino   
Selasa, 18 Oktober 2016 20:02

Esuk-esuk kang Tejo wis dandan mlipis. Dheweke arep ndandeng maring kota, jere arep golet barang sing ora ana nang ndesa. Kaya biasane, nek lunga-lunga kang Tejo senenge numpake ubluk. Kejaba bisa nyingget wektu uga ngirit biaya. Apa maning ubluke tembe tuku anyar lengkap olih hadiah jaket karo helm.

Sedurunge mangkat, segalane wis disiapna molaih sekang surat-surat montor, SIM nganti KTP ora ana sing keri. Jaket karo helm anyar uga wis cemawis mung gari nganggo. Bengsin esih kebek, pandhome nganti pog. Pokoke wis gari udhu mangkat thok.

Rumangsa wis komplit, dheweke pamitan maring bojone lamona arep mangkat. Sewise salaman karo bojone, banjur kang Tejo nguripna montor. Mbremm.... Kaki Tejo klepat numpak montor.

Ning durung tekan kota, nang tengah dalan ngerti-ngerti ana cegatan pulisi. Prit...! Kabeh montor sing liwat kon pada mandeg nang pulisi. Rumangsa surat-surate kumplit, kang Tejo kon mandeg nang pulisi tenang-tenang bae.

Pulisi : Selamat siang pak!

Tejo : Iya, selamat siang pak. (Kang Tejo guli njawab karo mrenges. Pas mrenges untune keton mung gari siji thil. Janeh umure durung patia tua, ning untune wis enteng. Pas cilik kakean mangan kembang gula ndean)

Pulisi : Bisa ndeleng surat-surate pak? (pulisine gari nganggo basa Jawa)

Kang Tejo tetep ngethenggreng nang jok montor, banjur njukut dompet nang sak kathok mburi. STNK karo STNK diulungna maring pulisine kon dipriksa. Karo mriksa surat-surat, pulisine ngileng-ngileng montore kang Tejo sing esih gres.

Pulisi : arep ngendi pak?

Tejo : arep maring kota, golet barang pak.

Pulisi : oh... (karo manggut-manggut, tapi surat-surat montor esih dicekel bae)

Kang Tejo esih tenang bae, merga rumangsa surat-surat kumplit, montore esih kinyis-kinyis, helm nganggo. Kurang apa maning, mbantine kang Tejo.

Pulisi : pak, rika tek tilang!

Tejo : Lah kepriwe sih? STNK ana, SIM nggawa, spion ana, tutup pentil ana koh arep ditilang?

Pulisi : Iya bener, rika pancen kumplit...

Tejo : Lah wis ngerti kumplit, deneng arep ditilang? Salahe nyong sih apa? (karo mandan mecothot tapi pipine kempot, maklum bae genah untune be gari siji thil, nyingik)

Pulisi : Rika pokoke tek tilang!

Tejo : Ora bener nek kaya kiye (kang Tejo tetep ngeyel ora gelem ditilang)

Pulisi : Rika tek tilang, merga untune rika ora kumplit! (pulisine mandan ngegas)

Rumangsa untune ompong, kang Tejo ora bisa ngeyel maning.