Motor Dirampas, Tukang Ojeg Ditubles Peso Cetak
Rabu, 11 Desember 2013 23:03

JERUKLEGI, (CIMED) – Tukang ojeg sing pada ati-ati nek arep nggawa penumpang wayah wengi. Mbok kaya sing dialami nang Sanwireja Tunjang (64), tukang ojeg nang pangkalan pertelon Jeruklegi. Mergane dheweke dadi korban nang perampok sing nyrandu dadi penumpang. Ethok-ethok njaluk dijujugna maring Desa Bojong, Kawunganten malah nubles tukang ojege njur nggawa lunga motor.


Korban Sanwireja Tunjang warga dusun Kalibanjar RT 01 RW 02 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi. Dheweke sing profesine dadi tukang ojeg biasa mangkal nang Pos Ojeg pertelon Jeruklegi.

Mula bukane kedadeane, dina Slasa (10/12/2013) antarane jam setengah sepuluh wengi dheweke mangkat maring Pos Ojeg pertelon Jeruklegi. Let sedela, njur ana wong lanang mlaku merek maring Pos Ojek. Merga profesine dadi tukang ojek, dheweke banjur nawakna jasane maring pelaku.

Ora suwe loro-lorone njur nyang-nyangan rega, sing akhire kedadean rega. Pelaku arep mbayar gedene selawe ewu dijujugna tekan Lapangan Desa Bojong, Kawunganten.

Ora dinyana nang Sanwireja, durung tekan nggone guli njujugna pase nang kolem alas jati Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten pelaku njaluk mudhun karo ngalungna kawat maring gulune. Karo gendadapan Sanwireja banjur ngerim ndadak nganti dheweke karo penumpange njungkel.

“Wis kene baen pak,” jere korban nirokna omongane pelaku.

Ora nganggo aba-aba korban karo pelaku bajur gelut. Rumangsa kepepet, akhire pelaku nubles korban karo peso nganti bola-bali. Sewise korban ora nduwe daya, pelaku njur nggawa lunga motore tukang ojeg mlaku ngulon.

“Inyong ora bisa ngapa-ngapa maning sewise ditubles peso. Inyong bisane mung njaluk tulung maring wong sing liwat,” pituture.

Korban njur diplayokna maring Puskesmas Jeruklegi nang wong sing kebener liwat lokasi kedadean. Tekan Puskesmas korban banjur entuk perawatan temenan. Awake korban ngalami telu tublesan peso nang geger, siji nang gulu, sijine maning nang tangan tengen. Untung bae dheweke age-age digawa maring Puskesmas dadine nyawane bisa ketulung.

Miturut Kapolres Cilacap AKBP Andry Triaspoetra nglewati Kasubbag Humas AKP Siti Khayati, siki kasuse wis ditangani pulisi. Barang bukti sing rupane peso karo kunci T wis diamanaken.

“Korban wis dijaluki keterangan. Sing dikarepaken bisa mbantu penyelidikan, sing utama bisa nangkep pelaku,” ujare.

Motor nduweke Sanwireja Tunjang sing digawa pelaku Yamah Force nomer pulisi R 2877 DP. Seliane motor dhuwit 200 ewu nduweke korban uga digawa mlayu pelaku, dadi rugi sing dialami Sanwireja kabeh tekan 11 juta.