Jegerrr...!!! Bledheg Nyamber Wit Klapa, 2 Penderes Tiba Ninggal Cetak
Selasa, 18 Maret 2014 17:31

CIPARI, (CIMED) – Aja kekendelen menek wit-witan dhuwur angger pas agi udan tur ana bledheg maning. Mergane mbok nganti dadi korban kesamber bledheg. Kaya nasib apes sing nimpa maring loro penderes nang Desa Pegadingan karo Desa Cipari Kecamatan Cipari. Loro-lorone tiba sekang wit klapa merga kesamber bledheg banjur ninggal, Senen (17/03/2014).


Loro korban sing ninggal jenenge Dede Sugiyanto (40) karo Sangidun (50). Korban Dede Sugiyanto warga Desa Pegadingan RT 03 RW 03. Korban sijine Sangidun warga Desa Cipari RT 05 RW 03. Loro-lorone ninggal merga kesamber bledheg nganti tiba wektu agi nderes klapa. Wektu nderes pas agi udan karo ana bledheg.

Miturut keterangan Kades Pegadingan, Gatot Susilo maring polisi, korban Dede Sugiyanto sedina-dinane gaweane nderes sajeng. Pas dina Senen (17/03/2014) antarane jam telu sore korban mangkat nderes. Wektu kuwe cuacane agi udan dibarengi bledheg, ning tetep bae korban mangkat nderes.

Nganti wengi udan wis leren, korban durung bali ngumah. Kahanan kuwe gawe kewatir keluarga nang ngumah. Keluarga banjur takon maring karo tangga teparo mbok menawa ngerti korban. Warga banjur ngrewangi melu nggoleti nang kebonan sing biasa klapane dideres nang korban nganti mlipir pinggiran kali Cilangir.

Antarane jam setengah loro esuk dina Selasa esuk, korban tembe bisa ditemukna. Pas ditemukna awake kesangkut oyod wit tur ketutup runtah kleyang nang pinggir kali Cilangir, kondisine wis ninggal. Bar ditemukna, jasade korban banjur dievakuasi terus digawa maring umah keluargane.

Kedadean kuwe banjur dilapuraken maring pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Cipari. Entuk lapuran kedadean mau, polisi age-age mangkat maring nggon kedadean. Ora kesuwen polisi banjur meriksa awake korban.

Asile, korban ngalami luka, bathuke geseng, sebelah alis mata tengen sowek, cangkem tengen sowek, kupinge ngetokna getih bae.

Diduga, pas korban agi menek wit klapa arep nderes ngerti-ngerti ana bledheg nyamber wit klapane sing agi dipenek. Merga kaget dheweke kontal banjur tiba kang wit klapa sing dhuwure ana 10 meteran nganti akhire ninggal.

Esih nang dina sing padha, ana kedadean sing pada uga sing nimpa maring padha-padha penderes ning sejen desa. Korbane Sangidun (50), warga RT 05 RW 03 Desa Cipari, Kecamatan Cipari.

Mula buka kedadeane, antarane jam setengah papat sore korban lunga nderes maring kebenonane Salim, nggone sedesa ning sejen RT. Wektu kuwe kahanane uga agi udan karo beldheg. Ning korban tetep nglakoni nderes klapa.

Miturut seksi korban, Anwarudin (27) tanggane korban, antarane jam setengah lima sore dheweke ngerti-ngerti weruh kaki Sangidun wis ngglethak nang ngisor wit klapa. Bareng dipereki arep aweh pitulungan jebule korban wis ninggal. Anwar banjur aweh ngerti maring tangga-tanggane.

Korban ninggal merga lukane nemen, keleke sewek, irung sebelah tengen ngetokna getih terus.

Diduga, sedurunge tiba bledheg nyamber wit klapa sing agi dideres. Korban ngrajug banjur tiba sekang wit klapa sing dhuwure ana 10 meteran. Mungkin pas tiba ora konanangan dadine nyawane korban ora bisa ketulungan.

Kanggo para penderes sing ati-ati guli pada nderes, angger sekirane udan tur ana bledheg mending leren dhisit ngenteni udan karo bledhege mandheg. Ketimbang nekad nderes ning malah ngrugeni awake dhewek.